Rekrutacja i harmonogramy

Nabór formularzy do trzeciej i ostatniej edycji rozpoczęty!
Wszystkie formularze zgłoszeniowe należy dostarczać osobiście lub przesyłać pocztą na adres Biura projektu:

OPEN MIND Marcin Miśniakiewicz,
aleja Wojska Polskiego 45/3,
70-473 Szczecin

Decyduje data wpływu oryginału formularza do Biura projektu.

Po uzupełnieniu i odesłaniu formularzy, należy wejść na stronę www.iOpenMind.pl i zrobić test z wybranego przez siebie języka obcego. Po ukończeniu testu pojawi się prośba o podanie danych kontaktowych – prosimy je uzupełnić oraz w uwagach prosimy wpisać LINGUA ARTES (dzięki temu szybciej odnajdziemy Państwa test). Po otrzymaniu dokumentów rekrutacyjnych i wyniku testu językowego, będziemy mogli zakwalifikować Państwa do wybranej grupy w Waszej gminie. W pierwszej kolejności ruszą grupy w tej miejscowości, w której zbierze się grupa 12 osób na tym samym poziomie zaawansowania z tego samego języka. Przypominamy, że to ostatnia szansa, by wziąć udział w naszym projekcie. Potem projekty te nie będą realizowane.

Na kursach języka angielskiego i niemieckiego w roku szkolnym 2018/2019 mamy jeszcze 48 miejsc w 4 grupach dla:

 1. 8 osób niepełnosprawnych, w tym 7 mężczyzn i 1 kobiety,
 2. 41 mężczyzn, którzy mają wykształcenie nie wyższe niż maturalne (ISCED 3),
 3. 22 mężczyzn, którzy ukończyli 50 rok życia.

Zajęcia będą prowadzone na terenie 21 gmin, które są wymienione na stronie głównej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu tel. +48 795 024 911.

Pliki potrzebne do rekrutacji:

 • Formularz zgłoszenia do Projektu: [pdf ], [docx ],
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie: [pdf ], [docx ],
 • Regulamin Projektu: [pdf ], [docx ],
 • Umowa z Uczestnikiem Projektu: [pdf ], [docx ],
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu: [pdf ], [docx ],
 • Oświadczenie dotyczące wykształcenia: [pdf ], [docx ],
 • Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej: [pdf ], [docx ],
 • Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP: [pdf ], [docx ] ,
 • Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo: [pdf ], [docx ],
 • Oświadczenie o zatrudnieniu: [pdf ], [docx ],
 • Oświadczenie dotyczące powrotu do pracy:  [pdf ], [docx ],
 • Informacja o przetwarzaniu danych: [pdf ], [docx ].

Harmonogramy prowadzonych zajęć w III edycji kursów językowych.

Grupa nr 25 – Choszczno – język angielski [pdf ];
Grupa nr 26 – Choszczno – język angielski [pdf ];
Grupa nr 27 – Choszczno – język niemiecki [pdf ];
Grupa nr 28 – Choszczno – język niemiecki [pdf ];
Grupa nr 29 – Choszczno – język angielski [pdf ];
Grupa nr 30 – Bierzwnik – język angielski [pdf ];
Grupa nr 31 – Bierzwnik – język angielski [pdf ];
Grupa nr 32 – Bierzwnik – język angielski [pdf ];

Wyślij do nas wypełnione dokumenty w styczniu 2019 roku, a przygotujemy dla Ciebie grupę w Twojej miejscowości.
Zapraszamy do współpracy. Projekt musimy skończyć do wakacji 2019 roku.
Harmonogramy zamieszczamy na bieżąco po zebraniu dokumentacji od wszystkich Uczestników Projektu.

Grupa nr 33 – Twoja miejscowość – język niemiecki;
Grupa nr 34 – Twoja miejscowość – język niemiecki;
Grupa nr 35 – Twoja miejscowość – język angielski;
Grupa nr 36 – Twoja miejscowość – język angielski.

Harmonogramy prowadzonych zajęć w II edycji kursów językowych.

Grupa nr 13 – Choszczno – język niemiecki: [pdf ], Kurs zakończony egzaminem WiDaF Basic w dniu 28.03.2018 roku.
Grupa nr 14 – Granowo – język niemiecki: [pdf ], Kurs zakończony egzaminem WiDaF Basic w dniu 28.03.2018 roku.
Grupa nr 15 – Choszczno – język niemiecki: [pdf ], Kurs zakończony egzaminem WiDaF Basic w dniu 28.03.2018 roku.
Grupa nr 16 – Drawno – język angielski: [pdf ], Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 23.04.2018 roku.
Grupa nr 17 – Kozy – język angielski: [pdf ], Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 29.03.2018 roku.
Grupa nr 18 – Choszczno – język angielski: [pdf ], Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 23.04.2018 roku.
Grupa nr 19 – Pełczyce – język angielski: [pdf ], Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 26.03.2018 roku.
Grupa nr 20 – Kolin – język niemiecki: [pdf ] – Kurs zakończony egzaminem WiDaF Basic w dniu 20.12.2017 roku.
Grupa nr 21 – Drawno – język angielski: [pdf ], Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 24.04.2018 roku.
Grupa nr 22 – Bytowo – język angielski: [pdf ], Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 29.03.2018 roku.
Grupa nr 23 – Brzeziny – język angielski: [pdf ], Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 26.06.2018 roku.
Grupa nr 24 – Pełczyce – język angielski: [pdf ], Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 27.06.2018 roku.

Harmonogramy prowadzonych zajęć w I edycji kursów językowych.

Grupa nr 1 – Kamienny Jaz – język niemiecki: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem WiDaF Basic w dniu 31.05.2017 roku.
Grupa nr 2 – Chociwel – język angielski: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 11.06.2017 roku.
Grupa nr 3 – Suchań – język angielski: [pdf ], [docx ] – – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 4 – Suchań – język niemiecki: [pdf ], [docx ]- Kurs zakończony egzaminem WiDaF Basic w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 5 – Lisie Pole – język niemiecki: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem WiDaF Basic w dniu 28.06.2017 roku.
Grupa nr 6 – Marianowo – język angielski: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 7 – Choszczno – język angielski: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 8 – Choszczno  – język angielski: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 9 – Suliszewo – język angielski: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 10 – Choszczno – język angielski: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 11 – Drawno – język angielski: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 24.10.2017 roku.
Grupa nr 12 – Suchań 2 – język niemiecki: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem WiDaF Basic w dniu 13.12.2017 roku.