Rekrutacja i harmonogramy

Nabór formularzy do pierwszej edycji rozpoczęty!
Wszystkie formularze zgłoszeniowe należy dostarczać osobiście lub przesyłać pocztą na adres Biura projektu:

OPEN MIND Marcin Miśniakiewicz,
ulica Generała Sowińskiego 78/202B,
70-236 Szczecin

Decyduje data wpływu oryginału formularza do Biura projektu.

 

Po uzupełnieniu i odesłaniu formularzy, należy wejść na stronę www.profi-lingua.pl i zrobić test z wybranego przez siebie języka obcego. Po ukończeniu testu pojawi się prośba o podanie danych kontaktowych – prosimy je uzupełnić. Koniecznie proszę wybrać SZCZECIN jako najbliższą placówkę (tam nie będzie zajęć, ale dzięki temu dostaniemy ten test na maila) oraz w uwagach prosimy wpisać LINGUA ARTES (dzięki temu szybciej odnajdziemy Państwa test). Po otrzymaniu dokumentów rekrutacyjnych i wyniku testu językowego, będziemy mogli zakwalifikować Państwa do wybranej grupy w Waszej gminie. W pierwszej kolejności ruszą grupy w tej miejscowości, w której zbierze się grupa 12 osób na tym samym poziomie zaawansowania z tego samego języka.

 

Zajęcia będą prowadzone na terenie 21 gmin, które są wymienione na stronie głównej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu tel. +48 795 024 911.

Pliki potrzebne do rekrutacji:

  • Umowa z Uczestnikiem Projektu: [pdf ], [docx ]
  • Regulamin Projektu: [pdf ], [docx ]
  • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie: [pdf ], [docx ]
  • Formularz zgłoszenia do Projektu: [pdf ], [docx ]
  • Oświadczenie Uczestnika Projektu: [pdf ], [docx ]
  • Oświadczenie dotyczące wykształcenia: [pdf ], [docx ] (wypełniają osoby, które posiadają wykształcenie od podstawowego do ponadgimnazjalnego. Osoby z wykształceniem policealnym i wyższym nie wypełniają tego dokumentu).
  • Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej: [pdf ], [docx ] (wypełniają osoby, które posiadają status osoby bezrobotnej).

Harmonogramy prowadzonych zajęć w I edycji kursów językowych w kolejności rozpoczynania zajęć.

Grupa nr 1 – Kamienny Jaz – język niemiecki: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem WiDaF Basic w dniu 31.05.2017 roku.
Grupa nr 2 – Chociwel – język angielski: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 11.06.2017 roku.
Grupa nr 3 – Suchań – język angielski: [pdf ], [docx ] – – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 4 – Suchań – język niemiecki: [pdf ], [docx ]- Kurs zakończony egzaminem WiDaF Basic w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 5 – Lisie Pole – język niemiecki: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem WiDaF Basic w dniu 28.06.2017 roku.
Grupa nr 6 – Marianowo – język angielski: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 7 – Choszczno [MPGK] – język angielski: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 8 – Choszczno [1] – język angielski: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 9 – Suliszewo – język angielski: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 10 – Choszczno [2] – język angielski: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 11 – Drawno – język angielski: [pdf ], [docx ]
Grupa nr 12 – Suchań 2 – język niemiecki: [pdf ], [docx ]

Harmonogramy zamieszczamy na bieżąco po zebraniu dokumentacji od wszystkich Uczestników Projektu.