Rekrutacja i harmonogramy

Nabór formularzy do trzeciej i ostatniej edycji zaczniemy na wiosnę 2018 roku.
Wszystkie formularze zgłoszeniowe należy dostarczać osobiście lub przesyłać pocztą na adres Biura projektu:

OPEN MIND Marcin Miśniakiewicz,
aleja Wojska Polskiego 45/3,
70-473 Szczecin

Decyduje data wpływu oryginału formularza do Biura projektu.

 

Po uzupełnieniu i odesłaniu formularzy, należy wejść na stronę www.profi-lingua.pl i zrobić test z wybranego przez siebie języka obcego. Po ukończeniu testu pojawi się prośba o podanie danych kontaktowych – prosimy je uzupełnić. Koniecznie proszę wybrać SZCZECIN jako najbliższą placówkę (tam nie będzie zajęć, ale dzięki temu dostaniemy ten test na maila) oraz w uwagach prosimy wpisać LINGUA ARTES (dzięki temu szybciej odnajdziemy Państwa test). Po otrzymaniu dokumentów rekrutacyjnych i wyniku testu językowego, będziemy mogli zakwalifikować Państwa do wybranej grupy w Waszej gminie. W pierwszej kolejności ruszą grupy w tej miejscowości, w której zbierze się grupa 12 osób na tym samym poziomie zaawansowania z tego samego języka.

 

Zajęcia będą prowadzone na terenie 21 gmin, które są wymienione na stronie głównej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu tel. +48 795 024 911.

Pliki potrzebne do rekrutacji:

 • Formularz zgłoszenia do Projektu: [pdf ], [docx ],
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie: [pdf ], [docx ],
 • Regulamin Projektu: [pdf ], [docx ],
 • Umowa z Uczestnikiem Projektu: [pdf ], [docx ],
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu: [pdf ], [docx ],
 • Oświadczenie dotyczące wykształcenia: [pdf ], [docx ],
 • Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej: [pdf ], [docx ],
 • Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP: [pdf ], [docx ] ,
 • Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo: [pdf ], [docx ],
 • Oświadczenie o zatrudnieniu: [pdf ], [docx ],
 • Oświadczenie dotyczące powrotu do pracy:  [pdf ], [docx ].

 

Harmonogramy prowadzonych zajęć w II edycji kursów językowych.

Grupa nr 13 – Choszczno – język niemiecki: [pdf ],
Grupa nr 14 – Granowo – język niemiecki: [pdf ],
Grupa nr 15 – Choszczno – język niemiecki: [pdf ],
Grupa nr 16 – Drawno – język angielski: [pdf ],
Grupa nr 17 – Kozy – język angielski: [pdf ],
Grupa nr 18 – Choszczno – język angielski: [pdf ],
Grupa nr 19 – Pełczyce – język angielski: [pdf ],
Grupa nr 20 – Kolin – język niemiecki: [pdf ] – Kurs zakończony egzaminem WiDaF Basic w dniu 20.12.2017 roku.
Grupa nr 21 – Drawno – język angielski: [pdf ],
Grupa nr 22 – Bytowo – język angielski: [pdf ],
Grupa nr 23 – Brzeziny – język angielski: [pdf ],
Grupa nr 24 – Pełczyce – język angielski: [pdf ]

 

Harmonogramy prowadzonych zajęć w I edycji kursów językowych.

Grupa nr 1 – Kamienny Jaz – język niemiecki: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem WiDaF Basic w dniu 31.05.2017 roku.
Grupa nr 2 – Chociwel – język angielski: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 11.06.2017 roku.
Grupa nr 3 – Suchań – język angielski: [pdf ], [docx ] – – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 4 – Suchań – język niemiecki: [pdf ], [docx ]- Kurs zakończony egzaminem WiDaF Basic w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 5 – Lisie Pole – język niemiecki: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem WiDaF Basic w dniu 28.06.2017 roku.
Grupa nr 6 – Marianowo – język angielski: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 7 – Choszczno – język angielski: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 8 – Choszczno  – język angielski: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 9 – Suliszewo – język angielski: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 10 – Choszczno – język angielski: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 30.06.2017 roku.
Grupa nr 11 – Drawno – język angielski: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge w dniu 24.10.2017 roku.
Grupa nr 12 – Suchań 2 – język niemiecki: [pdf ], [docx ] – Kurs zakończony egzaminem WiDaF Basic w dniu 13.12.2017 roku.

Harmonogramy zamieszczamy na bieżąco po zebraniu dokumentacji od wszystkich Uczestników Projektu.