Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego i niemieckiego (ogłoszone dnia 29.04.2017)

Zakup i dostawa przez Wykonawcę materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego i niemieckiego dla osób dorosłych tj. dla osób nie będących uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, na poziomie zaawansowania nauczania A1 lub A2 lub B1 (zależnie od poziomu wyjściowego Uczestników/czek Projektu po przeprowadzonej diagnozie językowej), przygotowujące do zewnętrznego egzaminu certyfikującego, realizowanych w ramach projektu pt. „LINGUA ARTES – kompetencje językowe potwierdzone międzynarodowym certyfikatem” nr RPZP.08.10.00-32-K006/16, prowadzonego przez Zamawiającego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Link do strony z postępowaniem znajduje się TUTAJ.

Termin składania ofert to 08.05.2017 do godziny 15.00.

 

Postępowanie wygrała firma EDU-KSIĄŻKA Platforma Edukacyjna.

Pliki potrzebne do złożenia oferty:

  • Zapytanie ofertowe nr OM/1/2017: [pdf ], [docx ]
  • Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr OM/1/2017 – Formularz oferty: [pdf ], [docx ]
  • Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr OM/1/2017 – Formularz oświadczenia: [pdf ], [docx ]

 

Centrum Egzaminacyjne OPEN MIND